تبلیغات
وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس (Ballast) - اسنابر ولتاژ RC ساده BlogerTools.Ir

در این وبلاگ مطالب آموزشی مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است. این وبلاگ یک وبلاگ صرفا آموزشی می باشد که قصد دارد اطلاعات کاربران را در مورد بالاست الکترونیکی افزایش دهد. در این وبلاگ مطالبی از قبیل انواع بالاست الکترونیکی، اجزاء مختلف بالاست الکترونیکی ، نحوه کار قسمت های مختلف بالاست الکترونیکی، نحوه ساخت و استاندار های مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است.

جلال الدین مومنی

جستجو

 

اسنابر ولتاژ RC  ثابت

اسنابر نشان داده شده در زیر موجب میرایی تشدید ناشی از عوامل پارازیتی در طبقه ی قدرت شده و از میان مدارهای اسنابر پرکاربردترین آنها محسوب می شود . از این مدار در دوسر دیودها ، سوئیچ های قدرت ، سلف های خروجی ، ثانویه ترانس ها و همچنین دوسر کلیدها استفاده می شود . استفده از این مدار موجب کنترل تغییرات ولتاژ و میزان پایداری میرایی می شود .

مدار استفاده شده در شکل زیر نحوه ی استفاده یک مدار اسنابر برای یک سوئیچ (ترانزیستور) نشان میدهد . استفاده از مقادیر مناسب مقاومت و خازن تا مقدار 40 درصد اتلاف توان برروی سوئیچ را کاهش دهد . . این مقادیر باید تا حد امکان نزدیک به امپدانس مشخصه مدار تشدید انتخاب شود تا نوسانات میراگردد . البته این نکته نیز بسار اهمیت دارد که مقدار خازن اسنابر از خازن مدار تشدید بزرگتر انتخاب شود ولی باید به میزان کافی کوچک باشد تا تلفات مقاومت حداقل شود .


اسنابر RC

شکل زیر یک مدار اسنابر RC با یک سلف نشستی را نشان میدهد (LS) ، در صورت نبودن مدار اسنابر ، مدار تشدید  و خازن و خروجی ( پراکندگی) سوئیچ را خواهیم داشت .

مدار اسنابر با سلف نشتی


وقتی سوئیچ خاموش میشود ، انرژی ذخیره شده در سلف نشتی با خازن خروجی کلید در صورت نبودن مدار اسنابر نوسان می کند .چنانچه مقاومت مدار اسنابر برابر با امپدانس مشخصه ی مدار تشدید باشد ، مدار تشدید به صورت میرایی بحرانی در آمده و اسپایگ های ولتاژ به وجود نخواهد آمد . معمولا مقدار خازن اسنابر دوتا چهار برابر خازن خروجی عنصر سوئیچینگ انتخاب می شود . معمولا ترجیج داده می شود که مقادیر خازن و مقاومت بعد از ساخت مدار و به صورت تجربی به دست آید . به این شکل که ابتدا بدون خازن اسنابر مدار را راه اندازی می کنند و سپس در خروجی فرکانس را اندازه گیری  کرده و در خروجی (یا بیشتر مدارات دوسر سوئیچ) خازن اضافه می کنند تا فرکانس نوسانات نصف گردد . در این شرایط مقدار خازن اضافه شده مقدار سه برابر مقدار اولیه می باشد . این مقداری است که ضریب کیفیت نزدیک به یک را بهینه می کند . مقدار اندوکتانس را می توان از دو فرکانس تشدید با دوخازن مختلف ، محاسبه شود . بنابراین مقدار امپدانس مشخصه ی مدار قابل محاسبه است. 

صفحه اصلی