تبلیغات
وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس (Ballast) - مدارهای اسنابر BlogerTools.Ir

در این وبلاگ مطالب آموزشی مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است. این وبلاگ یک وبلاگ صرفا آموزشی می باشد که قصد دارد اطلاعات کاربران را در مورد بالاست الکترونیکی افزایش دهد. در این وبلاگ مطالبی از قبیل انواع بالاست الکترونیکی، اجزاء مختلف بالاست الکترونیکی ، نحوه کار قسمت های مختلف بالاست الکترونیکی، نحوه ساخت و استاندار های مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است.

جلال الدین مومنی

جستجو

 
درحالت کلی مدارهای اسنابر بردو دسته هستند . یک نمونه قطع شدن و دیگری روشنی به وسیله ی سوئیچینگ را کنترل می کنند . در هردونمونه عنصرذخیره ساز انرژی کوچکی  (در مورد قطع شدن خازن و در مورد روشنی ، سلف ) مورد استفاده قرار می گیرد .

مدار اسنابر

 تقسیم بندی دیگری نیزبرای مدارهای اسنابر وجود دارد به این ترتیب که یک سری غیر فعال و سری فعال هستند . اگر انرژی جذب شده توسط مدار اسنابر در یک مقاومت تلف شود نوع اسنابر غیر فعال با اب اتلاف نامیده می شود . چنانچه انرژی جذب شده به ورودی یا خروجی مدار منتقل گردد به آن اسنابر بی اتلاف می گویند . در مدار اسنابر بی اتلاف چنانچه از یک و یا چند ترانزیستور سوئیچینگ استفاده شود به آن اسنابر فعال اطلاق می شود . هم چنین اگر انرژی تنها در یک لبه ی سوئیچینگ  ( مثلا به هنگام وصل عنصر سوپیچینگ ) منتقل شود مدار اسنابر قطبی و چنانچه در هردو لبه ی سوئیچینگ  (یعنی به هنگام قطع و وصل ) منتقل شود ، مدر اسنابر غیر قطبی نامیده می شود . 

اسنابرهای با اتلاف شامل موارد زیر است :
1-  اسنابر ولتاژ RC ثابت 
2 - اسنابر ولتاژ RDC 

و اسنابرهای بی اتلاف شامل :

1 - اسنابرهای ولتاژ دو پایانه ای 
2 - اسنابر ولتاژ سه پایانه ای 
3-اسنابر ولتاژ سه پایانه ای با ولتاژ میانی 
4 - اسنابر ولتاژ ترانسی 
5 - اسنابر ولتاژ با ترانزیستور سوئیچینگ 

اسنابرهای با اتلاف 

همانگونه که بیان شد از مدارهای اسنابر به دو منظور استفاده می شود :

1- کنترل مکان هندسی سوئیچینگ (تضمین عملکرد در ناحیه امن ) 
2- کاهش تلفات داخلی ادوات 

اگر درهنگام خاموش کردن ، خازنی موازی با و سیله وجود داشته باشد مانند مبدل شکل زیر جریان از خازن عبور می کند . این امر موجب کمتر شدن افزایش ولتاژ در یک کلید حین خاموش شدن آن می شود که باعث کاهش تلفات آن می شود (شکل 1 )

اسنابرخازنی


اسنابر خازنی
عملکرد اسنابر خازنی - رنگ قرمز (شکل 1 )


ادامه ی بحث به بخش دانلودها مراجعه شود .
صفحه اصلی