تبلیغات
وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس (Ballast) - ZVS - ZCD BlogerTools.Ir

در این وبلاگ مطالب آموزشی مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است. این وبلاگ یک وبلاگ صرفا آموزشی می باشد که قصد دارد اطلاعات کاربران را در مورد بالاست الکترونیکی افزایش دهد. در این وبلاگ مطالبی از قبیل انواع بالاست الکترونیکی، اجزاء مختلف بالاست الکترونیکی ، نحوه کار قسمت های مختلف بالاست الکترونیکی، نحوه ساخت و استاندار های مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است.

جلال الدین مومنی

جستجو

 

سوئیچینگ جریان صفر

به منظور کاهش ابعاد و وزن عناصر مغناطیسی مطلوب است که فرکانس سوئیچینگ مبدل های DC  به DC افزایش یابد . وقتی مبدل های PWM مرسوم در فرکانس های زیاد کار می کنند پدیده ی پراکندگی عناصرهای آثار منفی برکارآمدی مدار خواهد داشت ، می توان به این نکته توجه خاص داشت مخصوصا که این تلفات در توان های بالا بسیار بیشتر به  چشم می خورد .

در سالهای اخیر مدارها و ایده های متفاوتی جهت Soft Switching (سوئیچینگ نرم) ارائه شده است ، اینکه هر کدام از این مدارهادر کجا وچگونه استفاده شود کمتر بحث و ارائه شده است . در این نوشته بیشتر سعی داریم که فنون استفاده از  سوئیچینگ نرم را بیان کنیم .

شکل زیر شکل موج های نمونه برای یک مبدل ZCS را به نمایش می گذارد . در این مدار یک سلف با سوئیچ به طور سری قرار گرفته است . در این مدار زمانی که سوئیچ روشن است و قبل از آنکه جریان افزایش یابد و لتاژ پایه درین تقریبا صفر می باشد . در نتیجه تلفات حالت روشن کمی برروی سوئیچ خواهیم داشت . در این مدار باید توجه داشت که انرژی ذخیره شده در خازن در نشتی بین درین و سورس تلف خواهد شد . مقدار این نشتی در فرکانس های بالا بسیار حائز اهمیت می شود . در مدارهای ZCS ( سوئیچینگ جریان صفر ) و هنگامی که سوئیچ خاموش می شود ، ولتاژ دوسر درین وسورس به صفر نزدیک می شود و معکوس می شود ( یعنی جریان از دیود موازی شده با سوئیچ می گذرد ) و این می تواند از تغییر جهت جریان (معکوس شدن ) در مدار تشدید باشد . در طی معکوس شدن جریان سوئیچ قطع می باشد . بنابراین تقریبا هیچ تلفاتی به هنگام خاموشی رخ نمی دهد . 

نمونه مدار ZCS


نمودار

سوئیچینگ جریان صفر


سوئیچینگ ولتاژ صفر

در زیر یک نمونه سوئیچینگ ولتاژ صفر نشان داده شده است ، همانطور که از روی شکل رسم شده از جریان خروجی و ولتاژ پایه ی درین مشاهده می شود وجود خازن باعث می شود تا ولتاژ دو سر سوئیچ در هنگام خاموش شدن ، تلفات کمی به و جود بیاید ( این اتفاق در تقابل ZCD (  می باشد . خازن متصل به درین سورس در طی روشنی از طریق سوئیچ تخلیه نمی شود چرا که قبل از آن جریان مدار تشدید در جهت معکوس از دیود موازی با سوئیچ عبور می کند ، بنابراین ترانزیستور به هنگام روشن بودن دیود روشن می شود . بنابراین تلفات روشنی کم خواهد بود . توجه شود که در حالت ولتاژ صفر ، انرژی خازن تلف نمی شود بلکه از طریق عمل تشدید به مدار باز می گردد . در حالی که در جریان صفر انرژی ذخیره شده در خازن تلف می شود . بنابراین مدارهای ZCS پیکربندی مناسب تری برای کار در فرکانس های خیلی زیاد دارند . باید بدانیم که اگثر مبدل های DC  به DC به راحتی می توانند به مد عملکرد ZVS تبدیل شوند ، که این تنها با اضافه  کردن چند قطعه و کمی تغییر ساختار ترانس انجام می پذیرد . 


ZVS


نمودار ZVS

سوئیچینگ ولتاژ صفر

صفحه اصلی