تبلیغات
وبلاگ علمی آموزشی شرکت پارس شعاع توس (Ballast) - مقدمات طراحی بالاست BlogerTools.Ir

در این وبلاگ مطالب آموزشی مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است. این وبلاگ یک وبلاگ صرفا آموزشی می باشد که قصد دارد اطلاعات کاربران را در مورد بالاست الکترونیکی افزایش دهد. در این وبلاگ مطالبی از قبیل انواع بالاست الکترونیکی، اجزاء مختلف بالاست الکترونیکی ، نحوه کار قسمت های مختلف بالاست الکترونیکی، نحوه ساخت و استاندار های مربوط به بالاست الکترونیکی قرار داده شده است.

جلال الدین مومنی

جستجو

 

اصول طراحی بالاست الکترونیکی 

لامپ کم مصرف

در اینجا به طور کامل به تشریح یک بالاست الکترونیکی خود رزونانس می پردازیم .

بالاست های الکترونیکی خودرزونانس دارای تعداد فوق العاده کم المان و قطعات الکترونیکی بسیار مورد توجه می باشند . به عنوان مثال برای راه اندازی یک لامپ 18 وات کم مصرف فقط به تعداد حداکثر 20 قطعه موردنیاز می باشد . پنج عدد از این 20 قطعه مربوط به مدار یکسوساز و خازن باس می باشد . علاوه براین خازن رزونانس (احتراق و خازن حذف DC) و سلف رزونانس نیز در تمامی بالاست های الکترونیکی وجود دارند . بنابراین مشاهده می شود که تعداد قطعات در این نوع بالاست ها به زور نزدیک به 10 عدد می رسد .

طرح بالاست

 

مدار فوق حداقل مداری است برای راه اندازی یک لامپ کم مصرف CFL) و حتی لامپ های فلورسنت 36 و 40 خطی (معمولی) . البته در مدار فوق دیودهای زینر نیز برای حفاظت ترانزیستورها می باشد ، می توان دو دیود زینر را نیز ارمدار حذف کرد .

در زیر می توانید حداقل مدار مورد نیاز را در زیر مشاهده کنید :

 ساده ترین شکل یک بالاست


این مدار برای روشن کردن یک لامپ کم مصرف زیر 20 وات مناسب می باشد . البته باید توجه داشت که این مدار حداقل قطعات لازم رانشان مدهد که هیچ گونه حفاظت و هیچ گونه کنترلی بررروی آن نیست . البته بهتر است بدانید که بسیاری از بالاست های چینی موجود در بازار درهمین حد قطعه و المان دارند .

در مدار فوق خازن CS  خازن حذف DC می باشد که در سه حالت استفاده می شود :

1-      خازن بهVdc (مانند شکل فوق )

2-      خازن به زمین

3-      ترکیبی از دوحالت بالا

در ادامه به بررسی هر سه آرایش خواهیم پرداخت.


 

اصول ساخت بالاست الکترونیکی:

محاسبه مقادیر:

بالاست های الکترونیکی خود رزونانس مورد بحث در اینجا همانطور که از اسم آن پیداست ، خود رزونانس اند . یعنی خود مدار باعث به وجود آمدن تمامی مراحل راه اندازی یک لامپ فلورسنت می شوند .یعنی در این مدار خود مدار باعث به وجود آمدن فرکانس راه اندازی (Start) فرکانس احتراق(Ignation)و فرکانس کار(Run) می شود .این خود راه اندازی باعث می شود که تمامی فرکانس های کاری وابستگی بسیار زیادی به قطعات داشته باشند ، و این طراحی یک بالاست خود رزونانس را سخت و سختتر می کند . به عنوان مثال تغییر مقاوت امیتر ترانزیستور ها با کاهش یاافزایش علاوه بر تغییر فرکانس برروی جریان راه اندازی نیز تاثیر بسیاری می گذارد . این وابستگی ها باعث می شود که طراحی برای یک وات خاص بسیار سخت شود . به عنوان مثال برای طراحی یک بالاست برای لامپ کم مصرف 23 وات که نیازمند تحویل 18 وات به تیوب(لامپ) می باشد ، اگر این وات بیشتر از مقدار معمول باشد باعث کاهش طول عمر لامپ می شود و مقدار کمتر این وات نیز باعث کاهش پارامتریک لامپ می شود (به عنوان نمومنه بارز کاهش درخشندگی لامپ و مات بودن نور).

وابستگی به ولتاژ:

بالاست های الکترونیکی خودرزونانس وابستگی بسار شدیدی به ولتاژ برق ورودی دارند به عنوان مثال با تغییر 10 ولت برق شهر برای یک بالاست الکترونیکی 40 وات  خروجی در حدود 2 تا 3 وات تغییر می کند و این کاهش وات خروجی به شکل خطی نمی باشد .  البته برای کم کردن این عیب مدارات جانبی وجود دارد که تاحدودی این تغییرات را بهبود می بخشد .

وابستگی به تیوب(لامپ) :

بالاست های خودرزونانس وابستگی شدیدی به تیوب دارند . در حالت کارکرد عادی لامپ 40 وات لامپ با ولتاژ 800 ولت عادی شروع به کار می کند ، حال اگر دمای تیوب(دمای محیطی) کاهش یابد ،  مدار زونانس با شرایط سختتری شروع به کار می کند و ولتاژ بالاتری دوسر لامپ می افتد . در اینجا اگر مقادیر تحمل ولتاژ مناسب انتخاب نشده باشند و یا جریان عبوری حداکثری برای ترانزیستورها درست محاسبه نشده باشند ، المان ها زیر بار تحمل نخواهند کرد و خواهند سوخت . البته تمامی این مقادیر قابل محاسبه نمی باشند که می توان با تقریب و با تجربه به مقادیر مناسب دست یافت . شاید در اینجا به این نتیجه برسیم که با انتخاب یک یا چند واحد بالاتر از شرایط کاری المان (به عنوان مثال به جای 1000 انتخاب مقدار 1600) در نظر گرفت . البته باید توجه داشت که این کار باعث می شود تا هزینه های یک بالاست به مقدار بیش از حدی بالارود . برای همین مقدار افزایش از 1000 ولت به 1600 ولت در خازن 100 نانوفاراد هزینه ای بالغ بر 350 ریال تفاوت پرداخت . در نظر بگیرید که قرار است در یک شرکت تولیدی تعداد لامپ های تولیدی روزانه در حدود 20000 عدد با شد که به همین تعداد بالاست مورد نیاز است که اگر داخل هربالاست هم یک خازن استفاده شده باشد می توانید تفاوت هزینه را محاسبه کنید . حال اگر مقادیر کمتری را انتخاب کنیم : می شود آنچه نباید بشود .

صفحه اصلی